1. Meningkatkan prestasi pentadbiran universiti melalui budaya korporat untuk menyediakan penyelesaian pentadbiran yang cekap, berkesan dan professional.
  2. Menjamin maklumat dan rekod sentiasa bersepadu, lengkap, tepat dan selamat.
  3. Bersedia memberi komitmen sepenuhnya terhadap pembaharuan dan penambahbaikan berterusan dalam pemantapan sistem kualiti oleh universiti dan Kementerian Pengajian Tinggi.
  4. Memenuhi kehendak dan harapan pelanggan melalui perkhidmatan  akademik yang diberikan oleh entiti akademik.
  5. Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau pelaksanaan Kajian Kepuasan Pelanggan Pejabat TNCAA.