KONVOKESYEN

 

Konvokesyen di universiti diadakan bagi menganugerahkan ijazah kepada mahasiswa dan mahasiswi yang berjaya menamatkan pengajian. 

Tarikh Istiadat Konvokesyen UMK:

Konvokesyen  UMK Kali ke-1: 19 September 2011

Konvokesyen UMK Kali ke-2: 15 September 2012

Konvokesyen UMK Kali ke-3: 26 Oktober-27 Oktober 2013

Konvokesyen UMK Kali ke-4: 29 November-30 November 2014

Konvokesyen UMK Kali ke-5: 5 Disember-7 Disember 2015.

Konvokesyen UMK Kali ke-6: 24 September-27 September 2016

Konvokesyen UMK kali ke-7: 9 Oktober- 12 Oktober 2017

Konvokesyen UMK Kali ke-8: 13 Oktober-17 Oktober 2018

Konvokesyen UMK Kali ke-9: 19 Oktober -21 Oktober 2019

Konvokesyen UMK Kali ke-10 dan 11: 20 November-25 November 2021

Konvokesyen UMK Kali ke-12: 23 November-25 November 2022

Konvokesyen UMK Kali ke-13: 4 November- 7 November 2023

Untuk informasi lanjut, sila layari portal berikut:

Laman Web konvokesyen UMK