Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan

http://fkp.umk.edu.my/bm/

 

Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan

http://ftkw.umk.edu.my/bm/

 

Fakulti Perubatan Veterinar

http://fpv.umk.edu.my/bm/

 

Fakulti Industri Asas Tani

http://fiat.umk.edu.my/bm/

 

Fakulti Sains Bumi

http://fsb.umk.edu.my/bm/

 

Fakulti Hospitaliti, Pelancongan dan Kesejahteraan

http://fhpk.umk.edu.my/bm/

 

Fakulti Senibina dan Ekistik

http://fae.umk.edu.my/bm/

 

Fakulti Biokejuteraan dan Teknologi

http://fbkt.umk.edu.my/bm/

 

Fakulti Pengajian Bahasa dan Insaniah

http://fbi.umk.edu.my/bm/

 

Fakulti Sains Data dan Komputeran

 http://fsdk.umk.edu.my/bm/