BIASISWA PENDIDIKAN UNIVERSITI 

 

Program Biasiswa Universiti telah diluluskan pada 10 April 2019. 

TUJUAN PENAJAAN BIASISWA UNIVERSITI

  1. Memberi sokongan kewangan kepada pelajar Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Sarjana dan Ijazah Kedoktoran bagi pelajar tempatan dan Ijazah Sarjana dan Ijazah Kedoktoran sahaja bagi pelajar antarabangsa.
  2. Penajaan biasiswa diberikan kepada pelajar-pelajar yang cemerlang dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Biasiswa Pendidikan Universiti (JKBPU).

KATEGORI BIASISWA

Muat turun borang permohonan di Bahagian Muat Turun

Sebarang pertanyaan, boleh merujuk bahagian berikut:

Alamat:

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik Dan Antarabangsa), Aras 4, Bangunan Canselori, Universiti Malaysia Kelantan, 16300, Bachok, Kelantan.

No. telefon: 097797603/ 09-7797710/ 09-7797400

e-mel: dvcai@umk.edu.my