TNCAA adalah singkatan kepada Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

Kami boleh dihubungi melalui:

Nombor Telefon Pejabat: 09-7797710

E-mel: dvcai@umk.edu.my

Pejabat TNCAA mempunyai empat (4) bahagian bernaung di bawahnya iaitu 

  • Pusat Pengurusan Akademik (PPA), beroperasi di UMK Bachok
  • Pusat Kecemerlangan dan Pembangunan Akademik (PKPA), beroperasi di UMK Bachok
  • Pusat Antarabangsa UMK (UMKI), beroperasi di UMK Kampus Kota, Pengkalan Chepa
  • Bahagian Strategik dan Pentadbiran (BSP), beroperasi di UMK Bachok

Ya, laman media sosial rasmi Pejabat TNCAA adalah Facebook. 

Pautan: https://www.facebook.com/umktnca