BAHAGIAN PENTADBIRAN AKADEMIK (BPA)

 

Bahagian Pentadbiran Akademik (BPA) merupakan penggerak utama universiti dan bertanggungjawab mengurus pengambilan, kemasukan, pendaftaran, maklumat rekod, peperiksaan, pengijazahan pelajar dan konvokesyen serta urusan-urusan lain yang berkaitan dengan perkhidmatan dan aktiviti hal ehwal akademik universiti. BPA juga merupakan urusetia kepada Mesyuarat Senat dan Mesyuarat Jawatankuasa

enlightenedPautan portal: Bahagian Pentadbiran Akademik

 

PUSAT KECEMERLANGAN DAN PEMBANGUNAN AKADEMIK (PKPA)

 

Fungsi PKPA adalah untuk mengurus hal-hal berkaitan inovasi pengajaran dan pembelajaran, kepimpinan akademik, pembangunan kurikulum dan pentaksiran dan penilaian akademik.

PKPA mempunyai empat (4) unit utama, iaitu:

enlightened Pautan portal: Pusat Kecemerlangan dan Pembangunan Akademik 

 

PUSAT ANTARABANGSA UMK 

 

Selain menjadikan pengambilan pelajar antarabangsa sebagai tumpuan lazim kami, Pusat Antarabangsa UMK menggalakkan perkongsian global antara UMK dan universiti atau institut di luar negara. Terutamanya, sokongan padu terus diberikan kepada pelajar dan mobiliti kakitangan yang berulang kali meningkatkan keterlihatan Universiti dan reputasi antarabangsa. Pelbagai program utama dan inisiatif dalaman sedang diteruskan untuk memperkukuh peranan UMK Antarabangsa dan yang paling penting, untuk menginstitusikan pengantarabangsaan dalam UMK secara berterusan.

enlightenedPautan portal: Pusat Antarabangsa UMK