August 20, 2020

Day

TeLIC 2020 adalah kesinambungan daripada TeLIC 2018-2019 yang telah mendapat sambutan yang amat menggalakkan khususnya daripada para pensyarah dan pelajar Universiti Malaysia Kelantan (UMK). Karnival ini akan berlangsung pada 21 September 2020. Namun begitu, TeLIC pada kali ini akan menggunakan pertandingan secara atas talian bagi memenuhi kriteria Norma Baru. TeLIC 2020 adalah terbuka kepada semua...
Read More