December 2020

Month

BACHOK 23 Disember I Sebanyak 42 kertas kerja berkaitan bidang penyelidikan kemanusiaan dan bahasa dibentang pada International e-Colloquium in Language and Humanities (IeCLH) 2020 pada 9 Disember 2020. Timbalan Pengarah (Penyelidikan, Inovasi dan Pascasiswazah), Prof. Madya Dr. Yohan Kurniawan berkata, kolokium antarabangsa kali kedua ini adalah anjuran Pusat Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insanaih (PBI) yang...
Read More
KOTA BHARU 18 Disember I Lebih 1500 golongan asnaf dan miskin dalam komuniti seluruh negeri Kelantan termasuk staf dan pelajar Universiti Malaysia Kelantan (UMK) menerima sumbangan sempena Program Kolaborasi Strategik UMK-Al Khatiri dan Penyerahan Sumbangan daripada Jakel. Majlis perasmian dan penyampaian sumbangan telah disempurnakan oleh Naib Canselor UMK, Prof. Dato’ Ts. Dr. Noor Azizi Ismail...
Read More
BACHOK 2 Disember I Institut Penyelidikan Jaminan Makanan dan Pertanian Lestari (IFSSA), Universiti Malaysia Kelantan (UMK) menandatangani kerjasama strategik dengan syarikat Agro Reka Jeli dalam usaha memacu lagi penyelidikan berasaskan pertanian moden dan pengkomersilan produk asas tani dan makanan.Kerjasama itu dijangka memberi manfaat besar kepada kedua-dua pihak dengan terlaksananya perjanjian memorandum persefahaman (MoU) antara UMK...
Read More
BACHOK 30 November I Universiti Malaysia Kelantan (UMK) melalui Fakulti Perubatan Veterinar (FPV) menjadi universiti awam pertama menganjurkan Majlis Ikrar dan Pendaftaran Ikhtisas Kedoktoran Veterinar yang diadakan secara maya.Majlis yang berlangsung secara norma baharu itu diadakan menerusi platform persidangan video Google Meet yang disiarkan secara langsung di Facebook Rasmi UMK. Pendekatan ini diambil susulan daripada...
Read More

Idioms and phrases by theidioms.com