September 2020

Month

ALOR SETAR 12 Julai I Universiti Malaysia Kelantan (UMK) menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) dengan dengan Al Bukhary International University (AIU) dalam usaha memperkukuhkan lagi hubungan kedua- dua pihak secara formal untuk melaksanakan pelbagai kerjasama akademik dan penyelidikan. Majlis MoU itu ditandatangani oleh Naib Canselor UMK, Prof. Dato’ Ts. Dr. Noor Azizi Ismail manakala AIU diwakili...
Read More
  ALOR SETAR July 10 I The Universiti Malaysia Kelantan (UMK) signed a Memorandum of Understanding (MoU) in collaboration with Al Bukhary International University (AIU) in an effort to formally strengthen bilateral relations to carry out various academic and research collaborations. The MoU ceremony was signed by the Vice-Chancellor of UMK, Prof. Dato’ Ts. Dr....
Read More
KOTA BHARU 23 Ogos I Universiti Malaysia Kelantan (UMK) dipilih sebagai destinasi akhir Kayuhan Jelajah Pusat Sukan Tumpuan (PST) Berbasikal KPT Tuah Merdeka 2020 peringkat Zon Timur, sempena sambutan Hari pada 20 Ogos 2020, sebelum di teruskan ke zon utara.Kayuhan sempena Hari Kebangsaan itu disertai seramai 23 orang atlet berbasikal dari PST Berbasikal UTeM dan...
Read More
BACHOK 23 Ogos I Ahli Lembaga Pengarah Universiti Malaysia Kelantan (UMK) menzahirkan sokongan terhadap usaha pencegahan rasuah dengan menandatangani dokumen iIkrar Bebas Rasuah (IBR) yang diadakan sempena Majlis Menandatangani IBR di Bilik Mesyuarat Eksekutif, Bangunan Canselori, UMK Bachok, Kelantan, hari iniMajlis menandatangani IBR tersebut disaksikan oleh Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti, Dato’ (Dr.) Hussamuddin Hj Yaacub.Turut...
Read More
KUALA LUMPUR 23 Ogos I Sebagai rakan strategik, Universiti Malaysia Kelantan (UMK) dan Technoriant Sdn. Bhd serta PKT Logistics Group akan terus bekerjasama melaksanakan pelbagai program akademik dan keusahawanan walaupun dalam tempoh sukar ketika pandemik COVID-19. Justeru, delegasi UMK yang diketuai oleh Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi), Prof. Ts. Dr. Arham Abdullah telah megadakan...
Read More
KUALA LUMPUR 23 August I As strategic partners, Universiti Malaysia Kelantan (UMK) and Technoriant Sdn. Bhd and PKT Logistics Group will continue to work together to implement various academic and entrepreneurship programmes even at difficult times during the COVID-19 pandemic. Thus, the UMK delegation led by the Deputy Vice-Chancellor (Research and Innovation), Prof. Ts. Dr....
Read More
PENGKALAN CHEPA 6 September I Universiti Malaysia Kelantan (UMK) dan Kementerian Perpaduan Negara (KPN) telah mengenalpasti beberapa kajian ilmiah untuk dilaksanakan secara menyeluruh dalam usaha merangka agenda perpaduan dan intergrasi di peringkat nasional. Menteri Perpaduan Negara, YB Datuk Halimah Mohamed Sadique berkata, UMK adalah universiti kedua selepas Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) yang membantu KPN bagi...
Read More
Pada 14 September 2020, Bengkel Libat Urus Bersama Universiti Awam berhubung Buku MOHE Guide To Entrepreneurship Integrated Education (EIE) yang dianjurkan oleh Bahagian Kecemerlangan Akademik, Kementerian Pengajian Tinggi dengan kerjasama Universiti Malaysia Kelantan telah diadakan bertempat di Putrajaya dan dihadiri oleh 70 peserta yang terdiri daripada Timbalan Naib Canselor Akademik, Pengarah Pusat Keusahawanan, Pengarah Pusat...
Read More
7 September I Universiti Malaysia Kelantan (UMK) and the Ministry of National Unity (MNU) have identified several scientific studies to be carried out comprehensively in an effort to formulate a unity and integration agenda at the national level. Minister of National Unity, YB Datuk Halimah Mohamed Sadique said, UMK is the second university after Universiti...
Read More
30 PKS KOR SISPA UMK DITAULIAH PANGKAT LEFTENAN MUDA (PA)    KANGAR 19 September I Seramai 30 Pegawai Kadet Kor Siswa Siswi Pertahanan Awam (Kor Sispa) Universiti Malaysia Kelantan (UMK) Kompeni 5 menerima watikah pentauliahan Pegawai Leftenan Muda (PA) Kor Sispa pada Majlis Pentauliahan Kor Sispa Peringkat Kebangsaan (Kor Sispa) Kali Ke-11 yang berlangsung di...
Read More

Idioms and phrases by theidioms.com