Academic Administration Division

BPA diwujudkan mulai 15 Januari 2007 di bawah Jabatan Pendaftar dengan staf seramai dua (2) orang iaitu seorang Penolong Pendaftar Kanan dan seorang Pembantu Tadbir (P/O). Seterusnya, pada Jun 2007 BPA telah menerima tambahan seorang Penolong Pendaftar yang bersama-sama menguruskan pengambilan pelajar kumpulan pertama UMK bagi kemasukan Sesi Akademik 2007/2008 iaitu seramai 296 orang pelajar.

Sejak itu BPA mula berkembang menjadi sebuah bahagian yang bertanggungjawab kepada pengurusan universiti terhadap hal ehwal akademik prasiswazah di UMK. Urusan yang dijalankan di BPA adalah seperti berikut :

 • Promosi
 • Pengambilan dan Kemasukan Pelajar
 • Pendaftaran Pelajar
 • Pendaftaran Kursus
 • Penjadualan Kuliah
 • Rekod Pelajar
 • Peperiksaan dan Pengijazahan
 • Konvokesyen
 • Urusetia kepada Senat Universiti
 • Lain-lain urusan yang berkaitan dengan pentadbiran akademik di UMK

Meet Academic Administration Division

Vission

To be an excellent center of academic administration in line with the University’s vision.

Mission

Provides efficient and effective academic services.

Department Contact Info

Academic Administration Division;
Deputy Vice Chancellor (Academic and International);


Universiti Malaysia Kelantan,
City Campus,
Karung Berkunci 36,
16100 Kota Bharu,
Kelantan.

+609 771 7146/7147/7148
bpa@umk.edu.my

Mon – Fri 8:30A.M. – 5:00P.M.

Rules & regulation
Examination
Forms
Convocation

Academic Rules & Regulations

 • Peraturan Akademik UMK
 • Dasar dan Syarat Anugerah Kelayakan Ijazah Sarjana Muda (Dual Award, Joint Award, Double
 • Degree dan Program_Kerjasama PPTA-PPTS UMK)
 • Dasar Pengajian Struktur
 • Dasar Penangguhan Pengajian Pelajar Prasiswazah
 • Kertas Dasar Program Pengajian Prasiswazah

Self Development

 1. Exam Regulations
 2. Buku Pelaksanaan Peperiksaan.

Spirituality

UNIT PENJADUALAN DAN PENDAFTARAN KURSUS

Borang Pendaftaran Kursus (Pindaan2019)
Borang Pindaan Pendaftaran Kursus (Pindaan2019)
Borang Pertukaran Program (Pindaan2019)
Borang Penangguhan Pengajian (Pindaan2019)
Borang Pemindahan Kredit (Pindaan2019)
Borang Tarik Diri Pengajian (Pindaan2019)

UNIT PENGIJAZAHAN DAN KONVOKESYEN

Borang Pencalonan Penerima Anugerah Dan Hadiah Kecemerlangan Bagi Graduan Prasiswazah
Borang Kebenaran Wakil Mengambil Pakaian Konvokesyen Bagi Pihak Graduan
Borang Kebenaran Wakil Mengambil Sijil dan Transkrip Bagi Pihak Graduan
Borang Penggantian Sijil Akademik dan Transkrip
Borang Kebenaran Pengeposan Sijil dan Transkrip 2018

Alumni

Garis Panduan Anumerta dan Aegrotat Edisi Kedua
Garis Panduan Anugerah dan Hadiah Kecemerlangan Bagi Graduan Prasiswazah Edisi Kedua
UMK Convocation Portal

Idioms and phrases by theidioms.com