December 6, 2020

Day

BACHOK 2 Disember I Institut Penyelidikan Jaminan Makanan dan Pertanian Lestari (IFSSA), Universiti Malaysia Kelantan (UMK) menandatangani kerjasama strategik dengan syarikat Agro Reka Jeli dalam usaha memacu lagi penyelidikan berasaskan pertanian moden dan pengkomersilan produk asas tani dan makanan.Kerjasama itu dijangka memberi manfaat besar kepada kedua-dua pihak dengan terlaksananya perjanjian memorandum persefahaman (MoU) antara UMK...
Read More

Idioms and phrases by theidioms.com