ACADEMIC ADMINISTRATION DIVISION

 

BPA diwujudkan mulai 15 Januari 2007 di bawah Jabatan Pendaftar dengan staf seramai dua (2) orang iaitu seorang Penolong Pendaftar Kanan dan seorang Pembantu Tadbir (P/O). Seterusnya, pada Jun 2007 BPA telah menerima tambahan seorang Penolong Pendaftar yang bersama-sama menguruskan pengambilan pelajar kumpulan pertama UMK bagi kemasukan Sesi Akademik 2007/2008 iaitu seramai 296 orang pelajar.

Sejak itu BPA mula berkembang menjadi sebuah bahagian yang bertanggungjawab kepada pengurusan universiti terhadap hal ehwal akademik prasiswazah di UMK. Urusan yang dijalankan di BPA adalah seperti berikut :

  • Promosi
  • Pengambilan dan Kemasukan Pelajar
  • Pendaftaran Pelajar
  • Pendaftaran Kursus
  • Penjadualan Kuliah
  • Rekod Pelajar
  • Peperiksaan dan Pengijazahan
  • Konvokesyen
  • Urusetia kepada Senat Universiti
  • Lain-lain urusan yang berkaitan dengan pentadbiran akademik di UMK.

Vision

To be an excellent center of academic administration in line with the University's vision.

 

Mission

Provides efficient and effective academic services.