FAKULTI PERUBATAN VETERINAR UMK ANJUR PROGRAM PENGURUSAN PEMBIAKAN DAN PEMAPANAN PETERNAKAN RUMINAN

PENGKALAN CHEPA I Industri penternakan terutamanya ternakan ruminan seperti lembu, kambing dan biri-biri berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu industri yang akan menyumbang kepada pembangunan pertanian negara.

Permintaan terhadap makanan ternakan ruminan yang berkualiti dengan harga kompetitif terutamanya ketika musim perayaan adalah sangat tinggi dan ini membuka peluang perniagaan kepada mereka yang berminat di bidang itu.

Justeru, Universiti Malaysia Kelantan (UMK) sentiasa bersedia membantu golongan penternak atau veterinarwan yang berminat dengan menganjurkan Seminar Pengurusan Pembiakan dan Pemapanan Peternakan Ruminan di Fakulti Perubatan Veterinar (FPV), Pengkalan Chepa, Kota Bharu, Kelantan, pada 4 Mei 2019

Pengarah Program selaku Ketua Jabatan Pengajian Klinikal FPV, Dr Siti Nor Che Yahya, berkata, program ini adalah perkongsian maklumat serta pemindahan teknologi kepada golongan sasar iaitu veterinarwan di seluruh Malaysia.

Katanya, program ini mendapat sambutan dengan penyertaan seramai 40 orang peserta terdiri daripada Veterinawan di serata Malaysia.

“Program sehari itu memberi pendedahan kepada para veterinawan dan pengurus ladang mengenai pengurusan pembiakan yang betul bagi meningkatkan hasil ternakan mereka.

“Pihak FPV telah menjemput Profesor Dr. Lionel James Dawson daripada Oklahoma State University, Amerika Syarikat yang merupakan pakar dalam bidang pembiakan terutamanya dalam bidang ruminan di peringkat antarabangsa,” katanya.

Dalam ceramah yang disampaikan oleh Prof. Dr. Lionel itu beliau berkata industri penternakan di Malaysia adalah amat penting dan relevan sebagai satu industri yang menyumbang kepada pembangunan pertanian negara.

Beliau berkata, pembangunan industri ini memastikan keselamatan makanan di dalam negara terjamin dan dapat mengurangkan kebergantungan terhadap daging yang diimport ke Malaysia.

Menuru beliau industri daging ayam, Malaysia telah berjaya mencapai tahap sara diri (self-suffieciency level) dan telah mampu mengeksport bekalan ke luar negara.

Bagaimanapun, tahap sara diri industri ruminan masih belum mencapai tahap seperti industri bukan ruminan seperti ayam daging masih belum tercapai.

Justeru, pengetahuan dalam bidang pembiakan ternakan hendaklah dipertingkatkan bagi meningkatkan hasil dalam pengeluaran produk ruminan.

Sementara itu, Dr. Siti Nor berkata UMK adalah antara institusi awam yang mengeluarkan para veterinawan dengan memberi tumpuan utama kepada ndustri ternakan dan menjadi pusat rujukan penternak untuk membantu meningkatkan hasil ternakan mereka terutamanya di Pantai Timur.

Katanya, melalui penganjuran bengkel ini adalah platform untuk meningkatkan ilmu kepakaran kepada para veterinawan seterusnya memajukan industri ternakan ruminan.

“Program ini juga menjadi platform kepada para veterinawan untuk meningkatkan ilmu dan mengembangkan kerjaya masing-masing di dalam bidang haiwan ruminan seperti lembu dan kambing.

“Selain daripada itu, peserta yang hadir juga akan mendapat 20 mata Continuous Professional Development (CPD) yang dikeluarkan oleh Majlis Veterinar Malaysia,” katanya.

000
Read 577 times Last modified on Monday, 17 June 2019 07:43