Visi, Misi & Objektif

Style Switcher

Layout options
 • Boxed Layout
 • Full Width Layout
Primary Color
Portal Rasmi Pusat Jaminan Kualiti Dan Akreditasi

VISI :        Menjadi pusat rujukan sistem pengurusan kualiti yang mantap.

MISI :        Membudayakan pengurusan akademik berkualiti dan memupuk sistem pentadbiran yang cekap.

OBJEKTIF PUJAKA :

  1. Memantau dan mengurus pengendalian sistem pengurusan kualiti akademik (SPKA) Universiti.
  2. Memastikan program pengajian akademik Universiti mendapat pengiktirafan dan   akreditasi oleh badan profesional yang berkaitan.
  3. Memastikan pemantauan dijalankan dengan melaksanakan aktiviti audit akademik yang berkesan di Universiti.
  4. Memastikan setiap Fakulti dan Pusat Tanggungjawab (PTj.) akademik mematuhi semua keperluan dan standard kualiti.
  5. Menyediakan sistem pengurusan data dan dokumentasi berkaitan hal ehwal kualiti yang mesra pengguna.
  6. Memastikan Warga Universiti mempunyai pengetahuan dan kefahaman berkaitan agenda kualiti akademik dan seterusnya dapat memupuk pembudayaan kualiti.
  7. Memastikan penambahbaikan berterusan dijalankan seiring dengan keperluan semasa.

HUBUNGI KAMI

PUSAT JAMINAN KUALITI DAN AKREDITASI

UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN

KARUNG BERKUNCI 36, PENGKALAN CHEPA

16100 KOTA BHARU

KELANTAN.

TELEFON : 09-771 7210/7284  l FAKS : 09-771 7232

EMAIL : pjka@umk.edu.my